• Home
  • -
  • 游戏信息
  • -
  • 怪物列表

怪物列表

怪物列表[901~1000]

페이지 정보

作者 GM萨达得 Lv.1 制定日期22-02-28 15:24 查询990淮 评论0键

본문

6073714bf1b44551d48563621fd3a4cd_1676516242_7117.png
 


图片

名称

等级

出现区域

攻击方式

29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645080635_5896.jpg
普拉玛901~1000锡葛尼斯峡谷远程攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645081706_7976.png
拉基翁901~1000锡葛尼斯峡谷
远程攻击, 地下步行
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645080666_7657.jpg
莱丰901~1000锡葛尼斯峡谷
近战攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645081785_8433.jpg
锡葛尼斯战斗兵901~1000锡葛尼斯峡谷
近战攻击, 眩晕
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645081675_3864.png
巨大的靶子901~1000锡葛尼斯峡谷
远程攻击, 地下步行

29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645080209_5075.png
雪人901~1000
喜马拉雅营地近战攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645079771_2469.jpg
驱逐舰901~1000
喜马拉雅营地
远程攻击, 暗夜之蛊
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645078620_0452.png
尸鬼901~1000
喜马拉雅营地
近战攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645078587_8502.png
巡逻机器人 MK.2901~1000
喜马拉雅营地
远程攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645077890_3949.png
雪豹901~1000
喜马拉雅营地
近战攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645078537_9769.png
鬼魂901~1000
喜马拉雅营地
近战攻击, 冰冻
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645077920_8303.jpg
雪毛怪901~1000
喜马拉雅营地
近战攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645077944_2892.png
雪原狙击手901~1000
喜马拉雅营地
远程攻击
29c1d4f5c837acb148df05d729da9bd4_1645077957_8218.jpg
席拉2 901~1000
喜马拉雅营地
远程攻击, 冰冻

评论列表

没有已登记的回帖。